Bra att veta för gästen:

 

In/ut checkningstider.

Incheckningstiden är kl.13.00 och utcheckningstiden är senast  kl. 12.00 om inget annat överenskommits

Lämnas inte tomt/stuga/rum i tid debiteras du eventuella extra kostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid.

Ordningsregler: På campingplatsen tillämpas ordningsregler. Tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndighets påbud. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas

Försäkringar:

Du har själv det skydd som du anser erforderligt såsom ansvars, olycksfalls - och resgodsförsäkring.  Är du incheckad med giltigt Camping Key Europé gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Campingplatsens ansvar

Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden. Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat Dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Klagomål/reklamationer

Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det inom 24 timmar efter ankomst så att vi har en möjlighet att rätt till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.

Smoking preference non-smoking