Priser husbil/husvagn/tält

el, camping och tält

Finns 30 talet el-platser, asfalterade fickorna är 8 x 6 m och gräsplatserna 6 x 6 m.

Priser från 270 SEK per natt med el. Är man fler än 2 personer per husvagn tillkommer seviceavgift 30SEK  för ytterligare personer.

Campare utan el parkerar på gräset mot älven. Pris från 225SEK per natt. Är man fler än 2  personer per husvagn tillkommer seviceavgift 30SEK  för ytterligare personer.

Tältplatserna finns på gräset runt servicehuset. Priset för en person med tält 160SEK  och 45 SEK serviceavgift för varje ytterligare person i samma tält. Vill man ha el till tält betalar man 45 SEK extra för el per natt.  

Pris tillägg vid större evenemang 20 SEK för elplats - camping - tält per natt .  

El-plats 270 SEK
Camping 225 SEK
Tält 160 SEK
Extra el 45 SEK
Serviceavgift ytterligare person 45 SEK
Pristillägg vid större evenemang ( marknad, mässor, römppä mm.) 20 SEK