Priser husbil/husvagn/tält

el, camping och tält

Det finns 30 platser för husvagn/husbil. De asfalterade fickorna (8 x 6 m) är utrustade med el. Pris: 300 SEK per natt.

Gäster som inte behöver el parkerar på gräsplatserna (6 x 6 m) intill älven. Pris: 280 SEK per natt.

Är man fler än två per husvagn/husbil tillkommer en seviceavgift på 40 SEK per ytterligare person.

Tältare är hänvisade till gräsytan runt servicehuset och betalar 230 SEK per natt för 2 personer. En serviceavgift på 40 SEK tillkommer för varje ytterligare person i samma tält. Den som vill ha el till sitt tält betalar 40 SEK extra per natt.

Vid större evenemang tillkommer 20 SEK per natt för alla gäster.

El-plats 300 SEK
Camping 280 SEK
Tält max. 2 personer 230 SEK
Extra el 40 SEK
Serviceavgift ytterligare person 40 SEK
Pristillägg vid större evenemang ( marknad, mässor, römppä mm.) 20 SEK