Priser husbil/husvagn/tält

el, camping och tält

Finns 30 talet el-platser, asfalterade fickorna är 8 x 6 m och gräsplatserna 6 x 6 m.

Priser från 260 SEK per natt med el. Är man fler än 2 personer per husvagn tillkommer seviceavgift 30SEK  för ytterligare personer.

Campare utan el parkerar på gräset mot älven. Pris från 220SEK per natt. Är man fler än 2  personer per husvagn tillkommer seviceavgift 30SEK  för ytterligare personer.

Tältplatserna finns på gräset runt servicehuset. Priset för en person med tält 150SEK  och 30 SEK serviceavgift för varje ytterligare person i samma tält. Vill man ha el till tält betalar man 30 SEK extra för el per natt.  

Pris tillägg vid större evenemang 30 SEK för elplats - camping - tält per natt .  

El-plats 260 SEK
Camping 220 SEK
Tält 150 SEK
Extra el 30 SEK
Serviceavgift ytterligare person 30 SEK
Pristillägg vid större evenemang ( marknad, mässor, römppä mm.) 30 SEK